Privacybeleid

Deze website wordt verzorgd door website 42 market research. 42 market research is een divisie van 42 international DMCC, geregistreerd in DMCC, Dubai, VAE. We nemen de privacy van onze websitegebruikers en de veiligheid van hun persoonlijke informatie zeer serieus.

Het Privacybeleid op deze website is van toepassing op 42 market research. 42 market research is een onafhankelijk, internationaal opererend marktonderzoeksbureau, dat zich sinds 2002 volledig heeft gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

Deze website bevat links naar een aantal andere websites die niet aan 42 market research. toebehoren. De inhoud van dit Privacybeleid is niet op deze websites van toepassing. Neem rechtstreeks contact op met deze website voor de details van hun Privacybeleid.

Het doel van dit Privacybeleid is om de principes uiteen te zetten welke bepalen hoe wij de persoonlijk informatie gebruiken die we van u kunnen verkrijgen. Door het gebruik van de website of het registreren als gebruiker van de diensten die wij bieden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals genoemd in dit Privacybeleid. Wij vragen u dit Privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Elk geschil over privacy dat kan ontstaan valt onder dit Privacybeleid.

Persoonlijke Informatieverzameling en Gebruik

42 market research zal een of alle van de volgende Persoonlijke informatie behouden en verwerken:

 • Titel
 • Voornamen
 • Achternamen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Werkadressen
 • Land
 • Medisch vakgebied
 • Internet Protocol (IP) adres
 • Type internetbrowser
 • Besturingssysteem
 • Beloningsdetails
 • Stud participatie geschiedenis

42 market research zal Persoonlijke informatie verzamelen:

 • Wanneer het door u in de contactsecties van de website is ingevuld
 • Wanneer u zich registreert of een account op onze website aanmaakt

42 market research zal deze Persoonlijke informatie gebruiken:

 • Om contact met u op te nemen betreffende marktonderzoek gerelateerd aan uw medische expertise
 • Om de veiligheid van onze systemen te verbeteren
 • Om dubbele en frauduleuze deelname aan activiteiten te voorkomen
 • Om beloningsbetalingen te voltooien
 • Om de dienst en ervaring te verbeteren die wij u leveren
 • Om te voldoen aan uw informatieverzoek
 • Om contact op te nemen om uw behoeften beter te begrijpen

Uw Persoonlijke informatie zal niet voor marketing of verkoopdoeleinden gebruikt worden. We zullen uw Persoonlijke informatie niet aan een derde partij overdragen zonder uw expliciete toestemming om dit te doen. We verkopen uw Persoonlijke informatie aan niemand. Uw persoonlijke informatie worden gebruikt in overeenstemming met de AVG, CCPA en andere internationale privacywetten op uw locatie.

42 market research moet bepaalde Persoonlijke informatie over u langer bewaren. We hebben de bewaarde persoonlijke informatie en de omstandigheden waarin dit nodig is zorgvuldig beperkt tot het volgende:

 • Verzoeken van personen om niet door te worden gecontacteerd door 42 market research
 • Verzoeken van personen om hun Persoonlijke informatie niet te verwerken
 • Personen die worden verdacht van frauduleus gedrag

Deze Persoonlijke informatie wordt met niemand gedeeld en wordt enkel gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen of om latere deelname aan het onderzoek te voorkomen.

42 market research kan uw Persoonlijke informatie bekendmaken in het geval van fusie of overname van 42 market research.

Indien een fusie of overname het overdragen van Persoonlijke informatie omvat, moet de overlevende entiteit schriftelijk overeenkomen om de veiligheid en integriteit van de Persoonlijke informatie te beschermen en te behouden in overeenstemming met dit privacybeleid.

42 market research kan uw Persoonlijke Informatie delen binnen de 42 international company group om u informatie en diensten te bieden die wij aanbieden via deze dochterondernemingen.

Veiligheid van uw Persoonlijk Informatie

We nemen onze verantwoordelijkheden zeer serieus om uw Persoonlijke informatie veilig te houden. We zullen elke redelijke voorzorgsmaatregel treffen om te verzekeren dat uw Persoonlijke informatie beschermd is tegen verlies, diefstal of misbruik.

Deze voorzorgen houden in:

 • Passende fysieke veiligheid van onze kantoren
 • Gecontroleerde toegang tot computersystemen
 • Het gebruik van veilige, versleutelde internetverbindingen bij het verzamelen van Persoonlijke informatie

We voeren periodieke beoordelingen over deze voorzorgsmaatregelen uit om er zeker van te zijn dat alle waarborgen worden geïmplementeerd en actueel blijven.

Gegevensoverdrachten van uw Persoonlijke Informatie

Uw Persoonlijke informatie wordt op servers binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen.

Vanwege het wereldwijde karakter van ons bedrijf, kunnen er momenten zijn waarop we uw Persoonlijke informatie aan landen buiten de EU moeten overdragen.

Indien we Persoonlijke gegevens naar een land buiten de EU moeten overdragen, zullen we adequate waarborgen installeren om te zorgen dat de overdracht wordt gedaan in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bijvoorbeeld kunnen deze waarborgen inhouden:

 • Contractuele clausules over de vertrouwelijkheid en afhandeling van Persoonlijke informatie in overeenstemming met EU-wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Data encryptie
 • Wachtwoord bescherming
 • Auto-vernietiging van gegevensbestanden
 • Anonimisering van gegevens
 • Gegevenspseudonimisering
 • Software voor inbraakdetectie en preventie
 • Toegangslogboeken

Uw Persoonlijke informatie kan ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EU voor 42 market research werkt. We zullen alle benodigde voorzorgsmaatregelen treffen om te zorgen dat uw Persoonlijke informatie wettelijk is geregeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid behandeld wordt.

Wanneer u uw gegevens bij 42 market research indient of wanneer u deelneemt aan marktonderzoeken, geeft u toestemming voor het overdragen van uw Persoonlijke informatie naar servers die zich buiten uw huidige geografische regio bevinden.

Toegang tot Persoonlijke informatie

U heeft toegangsrechten tot de gegevens die wij van u hebben. We zijn toegewijd aan het voldoen aan alle redelijke informatieverzoeken waarvoor geen specifieke uitzonderingen gelden.

Een verzoek om toegang tot subjectgegevens is een schriftelijk verzoek om persoonlijke informatie die door u wordt bewaard door 42 market research.

U hebt het recht om een kopie te vragen van alle Persoonlijke informatie die we over u bewaren; de bron voor de persoonlijke informatie die we mogelijk over u hebben; het zakelijke doel van de persoonlijke informatie die we over u kunnen bewaren; gegevens van derden voor het geval uw persoonlijke informatie is gedeeld.

Stuur een e-mail naar ons via Indien u een kopie wenst van delen van of al uw Persoonlijk informatie kunt u ook schrijven naar 42 market research, Office 406, BB2 Tower, Mazaya Business Avenue, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 211791, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Voor elk verzoek om gegevenstoegang controleren we eerst of we voldoende informatie hebben om zeker te zijn van uw identiteit.

Normaal gesproken, hebben we geen reden om aan de identiteit van een persoon te twijfelen – bijvoorbeeld, indien we regelmatig met hen hebben gecorrespondeerd.

Indien we een goede reden hebben om aan uw identiteit te twijfelen, kunnen we u vragen om bewijs om uw identiteit te bevestigen. Bijvoorbeeld:

 • Informatie die enkel bij u bekend is
 • Een getuige kopie van uw handtekening
 • Bewijs van uw adres

Indien u een gegevenstoegang verzoek doet, maar u bent niet de betrokkene, moet u de basis leggen onder de relevante nationale of internationale wet op de gegevensbescherming die volgens u recht geeft op de informatie.

We zullen controleren of we voldoende informatie hebben om de door u gevraagde gegevens te vinden. Indien we meer informatie nodig hebben, zullen we u hier onmiddellijk om vragen.

Zodra eventuele vragen met betrekking tot het informatieverzoek zijn beantwoord, zullen kopieën van de gegevens aan u beschikbaar worden gemaakt. Dit kan via een wachtwoord beveiligde, veilige en gecodeerde URL.

We zullen proberen uw Persoonlijke informatieverzoek binnen 30 dagen na ontvangst van uw toegangsverzoek te verstrekken. Indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bieden we u een schriftelijke uitleg waarom we uw toegangsverzoek moesten weigeren.

U kunt mogelijk toegang krijgen tot uw Persoonlijke informatie en wanneer deze onjuist is corrigeren of wijzigen of verwijderen, behalve als volgt:

 • De last of kosten van het toegang verlenen zouden buiten proportie zijn tot de risico’s van uw privacy
 • Indien u eerder een gegevenstoegangsverzoek heeft gedaan en de tijd die verstreken is sinds het vorige verzoek niet redelijk is
 • Als u in de afgelopen 12 maanden meer dan 2 verzoeken om gegevenstoegang heeft gedaan
 • Toegang verlenen tot uw Persoonlijke informatie kan Persoonlijke informatie onthullen van anderen
 • Het openbaar maken van de informatie kan vertrouwelijke commerciële informatie onthullen van 42 market research of haar cliënten

Nauwkeurigheid van Persoonlijke informatie

42 market research doet redelijke inspanningen om uw opgeslagen Persoonlijke informatie accuraat te houden.

Indien u een fout in onze gegevens opmerkt en wij zijn het ermee eens dat de informatie onjuist is, zullen we deze gegevens corrigeren of vernietigen.

Indien we het niet eens zijn of het we zijn niet in staat om te beslissen of de informatie inaccuraat is, maken we een aantekening van de vermeende onjuistheid.

Terugtrekken

U bent vrij om u op elk moment uit alle onderzoeken terug te trekken door op de Terugtrekken link te klikken, die vermeld staat in de e-mail uitnodigingen die u van ons ontvangt.

Als alternatief kunt u ons een e-mail sturen via , waarin u aangeeft dat u zich wilt terugtrekken.

U kunt ook schrijven naar 42 market research, Office 406, BB2 Tower, Mazaya Business Avenue, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 211791, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Terugtrekverzoeken zullen binnen 72 uur na ontvangst worden behandeld.

Recht om de verwerking te stoppen

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot het stoppen met verwerken van uw Persoonlijke informatie voor een of alle activiteiten, op voorwaarde dat we uw identiteit hebben kunnen verifiëren.

Stuur ons gewoon een e-mail via waarin u aangeeft dat u wenst dat wij stoppen met het verwerken van uw Persoonlijke informatie.

U kunt ook schrijven naar 42 market research, Office 406, BB2 Tower, Mazaya Business Avenue, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 211791, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Het recht om te worden vergeten

U kunt te allen tijde verzoeken uw recht om te worden vergeten indienen, op voorwaarde dat wij uw identiteit hebben kunnen verifiëren.

Stuur ons gewoon een e-mail via waarin u aangeeft dat u wenst dat wij uw recht om te worden vergeten implementeren.

U kunt ook schrijven naar 42 market research, Office 406, BB2 Tower, Mazaya Business Avenue, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 211791, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Verkoop van persoonlijke informatie

We verkopen uw persoonlijke informatie aan niemand.

Non-Discriminatie

42 market research zal niemand discrimineren voor het uitoefenen van hun privacyrechten of om enige andere reden.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar uw internetbrowser worden gezonden en opgeslagen op de harde schijf van het apparaat wat u gebruikt. Cookies kennen een gerandomiseerd uniek nummer aan uw apparaat toe. Ze bevatten geen gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.

U kunt uw internetbrowser instellen om u een melding te geven over verzoeken tot het plaatsen van cookies of cookies volledig af te wijzen. U kunt de bestanden verwijderen die cookies bevatten. Deze bestanden worden als onderdeel van uw internetbrowser opgeslagen.

We monitoren het gebruik van deze website door het gebruik van cookies. We verzamelen automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie over u en bewaren het in logbestanden. Deze omvatten:

 • Het type internetbrowser wat u gebruikt
 • De pagina’s op onze website die u bezoekt
 • Internet Protocol (IP) adressen
 • Internet serviceprovider (ISP)
 • Verwijzende pagina’s van en naar onze website
 • Besturingssysteem
 • Datum- en tijdstempels
 • Clickstream gegevens

Deze niet-Persoonlijk informatie wordt gebruikt:

 • Om trends te analyseren
 • Om de website beheren
 • Om frauduleuze activiteit te detecteren en te voorkomen
 • Om de bewegingen van gebruikers over de website te volgen
 • Om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen

Onze cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf aflezen of cookies van andere websites lezen.

We gebruiken cookies niet om uw online ervaring te volgen of aan te passen zodra u onze website verlaat.

We gebruiken ook cookies die geleverd worden door vertrouwde derden. In de volgende sectie wordt beschreven welke cookies van derden u op onze website tegen kunt komen.

We gebruiken Google Analytics cookies om ons te helpen begrijpen hoe u de website gebruikt.

Alle Internet Protocol (IP) adressen die naar Google Analytics worden gezonden door onze cookies worden geanonimiseerd door Google Analytics zo snel als technisch mogelijk is in de vroegst mogelijke fase van het inzamelingsnetwerk. Uw volledige IP-adres wordt in dit geval nooit weggeschreven of bewaard op hun servers.

Alle gegevens die door ons worden verzameld via onze Google Analytics cookies worden enkel door ons gebruikt. De gegevens worden niet gebruikt of doorgegeven aan derde partijen. Onze website bevat geen advertenties.

Voor meer informatie over Google Analytics cookies, raadpleeg deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Onze website bevat een link naar onze sociale media pagina op LinkedIn. Indien u op die link klikt, zal die sociale media pagina cookies op uw apparaat plaatsen die door LinkedIn worden gebruikt.

42 market research ontvangt geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens van LinkedIn die we gebruiken om te zien hoeveel bezoekers op onze pagina komen. Persoonlijke informatie wordt door ons niet verzameld via onze LinkedIn pagina, tenzij u opmerkingen of berichten aan ons plaatst via onze LinkedIn pagina die dan enkel zal worden gebruikt om te antwoorden op uw aanvraag.

Voor meer informatie over LinkedIn cookies, raadpleeg deze link: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=uno-reg-guest-home-cookie-policy

Onze website bevat een link naar onze sociale media pagina op Facebook. Indien u op die link klikt, zal die sociale media pagina cookies op uw apparaat plaatsen die door Facebook worden gebruikt.

42 market research ontvangt geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens van Facebook die we gebruiken om te zien hoeveel bezoekers op onze pagina komen. Persoonlijke informatie wordt door ons niet verzameld via onze Facebook pagina, tenzij u opmerkingen of berichten aan ons plaatst via onze Facebook pagina die dan enkel zal worden gebruikt om te antwoorden op uw aanvraag.

Voor meer informatie over Facebook cookies, raadpleeg deze link: https://www.facebook.com/policies/cookies

Wijzigingen op dit Privacybeleid

We beoordelen ons privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor om op enig moment het Privacybeleid aan te passen, om welke reden dan ook.

Eventuele updates worden op deze website geplaatst.

We zullen u vragen het Privacybeleid te lezen en accepteren, elke keer dat u aan een van onze onderzoeken deelneemt.

Echter dient u ook regelmatig onze website te bezoeken om het huidige Privacybeleid te bekijken en eventuele veranderingen die daarop zijn aangebracht.

Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21-03-2024.